top of page
Skjermbilde 2021-05-11 kl. 12.07.00.png

El-produksjon

Du får inntil 26.250 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

El-produksjon med solceller egner seg godt for deg som:

  • Ønsker å produsere egen strøm.

  • Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm.

  • Er interessert i ta i bruk ny, grønn teknologi.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din. Du bør avklare med dem om eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Du kan også få støtte til el-produksjon i din fritidsbolig.

 

Gjeldende regler fra 1. juli 2021 

Fra 1. juli 2021 er den faste støttesatsen på 7.500 kroner. Utover det er satsen på 1.250 kr per installert effekt opp til 15 kW.

For å få dagens støttesats må tiltaket både være gjennomført og registrert med faktura i Enovas søknadsportal.

Kan jeg få støtte?

Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et solcelleanlegg i din egen helårsbolig eller fritidsbolig i Norge. Det kan også være hvis du har installert et lite vindkraftverk. Anlegget må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

Installasjonen må være utført av et registrert firma. Dokumentasjon av kostnader må også være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til el-produksjon også når du bygger nytt. 

Boligsameier, borettslag og kommersielle aktører har egne støtteprogrammer

bottom of page