top of page
Bærekraftig energi

For en grønnere og mer bærekraftig fremtid!

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar løsninger til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden. Dette gjør vi gjennom utelukkende å utvikle og foredle fornybare produkter og energi, samt gjennom bærekrftig og ansvarlig adferd. Vi jobber også aktivt for å nå FNs bærekraftsmål.

Vår forpliktelser!

Tradewind Solar vil inspirere til kloke klimavalg ved å være en bedrift som jobber for grønnere livsstil og fremtidsrettet utvikling. Vi er en bedrift som ønsker skape en grønn og bærekraftig klode gjennom solcelleanlegg til bolig.

Våre mål er å legge til rette for grønnere virksomhet, grønnere forbrukervalg og grønn livsstil. Dette skal vi gjøre ved å tilby kunnskapen om miljø og bærekraft i samspill med utviklingen av grønne produkter.

Tradewind Solar drives av høy kompetanse og tilbyr grønne løsninger til både privatpersoner og virksomheter.

Tradewind Solar  vil inspirere til kloke klimavalg ved å være en møteplass for grønnere livsstil og fremtidsrettet utvikling. Vårt mål er å legge til rette for grønnere virksomhet, grønn forvaltning og grønn livsstil. Dette skal vi gjøre ved å tilby varige løsninger.

Våre Sponsorater 

Som en del av vår grønne og bærekrafige visjon har bedriften et sterkt engasjement for Afrika og den 3. verden. Gjennom  ulike sponsorater bidrar Tradewinsd Solar til vekst og utvikling på en bærekraftig måte. Det er vi stolte av. Sjekk ut våre sponsorater her. 

bottom of page